دست چپ
ساعت ۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۸  
کلمات کلیدی:
باده پرست
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢۱  


کلمات کلیدی:
فقط برای کامنت دوستان
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٦  

تو را من چشم در راهم

همین الان


کلمات کلیدی: همین الان
باده پرست
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٧  

گر چه توبه کرده ام باده بدستم دوستان

عهد با ساقی و پیمانه چو بستم دوستان

 

 چشم براین می گلگون به صد عشوه و ناز

احسن الله که هنوز بـاده پــرستم دوستان

 

                                   میفروش


کلمات کلیدی: باده ،ساقی ،پیمانه ،می گلگون
انتقال خون
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٢  

 

با جمعی از عزیزان ، رفتیم انتقال خون

تا حَسَب ِ وظیفه اهدا کنیم کمی خون

دادیم ذره ای خون این مایه حیات بخش

کز پرشین بماند نامی به دشت و هامون

شد جمع قطره قطره تا که رسید بدانجا

شد سیل خون مهیا ، بسان رود کارون 

 

                       میفروش


پنجره
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٦  

 

 

پنجره ای رو به خــدا وا میشه             درد منم یـه روز مـداوا میـشه

دیروز و امروز اگه درد میکشم              وعده ی ما امروز و فردا میشه

قامت من گر چه شده خمیده             سروسهی هم یه روزی تامیشه

صورت رنگ پریده و زرد من                مثل یـه غنچه یـه روزی وا میشه

شاهدی از غیب ،میاد ومیگه             قفل های بسته یه روزی وامیشه

بر عاشقان این جهان بشارت            عیسی نفس ،روزی هویدامیشه

میشکنه هرچه کینه و نفاق رو          صـلح و صفـا دوبـاره بر پــا میشه

محبت و صــداقـت و عـاطـفه               سـرلـوحه ی تمـوم کارا میشه

 

                                       انشاءالله


کلمات کلیدی: پنجره ،خدا ،سرو ،صفا
تیشه
ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٢۱  
 

مرا نک با خدا جنگ است جنگ است  

مرا سینه بسی تنگ است تنگ است

فشنـگی گــر نــــدارم در قــــــــطارم

مرا بر دوش تفنگی پر فشنگ است

بـگویم گــــــــــر من اســــــرار مگو را

چو منصور سر بر دارم  قشنگ است

که بیزارم ز مسجد همچو روح آیت حق

که میخانه مرا بس شوخ و شنگ است

شدم گـــر همچو فـرهاد تیشه بر دوش

مکن عیبم کـه بی معشوق ننـگ است

نبــــــاشم نـــــا امیــــــــد از درگه حق  

اگر جه سنگ همی بر پای لنگ است

 

 

مصاحبه پرشین بلاگ با من

www.mosahebeh.persianblog.ir

 

 

کلمات کلیدی: تیشه ،فرهاد ،جنگ ،فشنگ
دربند
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٤  

 

سلام  زیبـای خوش قـد و قواره

سلام ای نـازنیـن ، ای ماه پاره

سلام بر آن دو چشمان فسونگر

مرا کرده فسون ، آن دو ستاره

سلام بر گیسوان چون کمندت

که دربنــدم ، نـدارم راه چــاره

 


کلمات کلیدی: دربند ،گیسو ،ماه ،چشم
زاهد
ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٧  

 

 گفتــم سخنی لیکن ، در نطفه نهــان شــد آن

 گر مرد رهی؛ بسم  ِال، گر نیستی پس هان!؟ 

ای ترک نـگار من ، چون* باده خوری بـی مـن؟

 گـــر دیــدی رقیبم را ، بـــا او منشین یـک آن !

 من زاهــد بـی تسبیح ، من راهب بـی دیـرم *

 مـن مقیـم میـخانه ، کس نیـست گـریـــز از آن

 یـک بـاده تـو را کافی ؛ یـک خم چـو مـرا انـدک 

لاجرعـه بنــوشم زین ، مستـلزم هــر ایمـان !

 

*چون = چگونه

*دیر = عبادتگاه راهبان

                                                      میفروش

 


کلمات کلیدی: زاهد ،تسبیح ،دیر ،میخانه
خمار
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢٦  

تو آن چشمان شهلا را نمی دوزی به چشم من !؟

تو آن افسون دلها را نمی بخشی به چشم من !؟

تو آن نـرگس جـادو را  ، کجـــا کـردی خـمار ای دل!؟

تو آن عشق مسیحا را ،نمی بخشی به چشم من !؟

                                                                            میفروش


کلمات کلیدی: خمار ،افسون ،نرگس جادو