نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٤/۱/٢٧

                          درد خواهم تا مداوايش کنم

                         سينه ای خواهم که مأوايش کنم 

                         ديده ای دارم چواحمرغرق خون

                        خون فشان است ديده از سر درون

                         عشق خواهم تانثارش جان کنم   

                        جان ناقابل فدای آن کنم

                        مهر خواهم تا مرا مهمان کند

                        قلب مجروح مرا درمان کند

                       دلبری خواهم چو ليلی دلربا

                       عقل رادرعشق اومجنون کنم   

                       عطرخواهم تاکه خودخوشبوکنم

                       آنچه را کو خواهدم من او کنم                      

                       شور خواهم تا مرا شيدا کند

                      گم شدم درخود،مرا پيدا کند

                                                               ( ميفروش )
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٤/۱/۱٧

لب گزيدن تا به کی بيچاره ديدن تا به کی     همچو مجنون از پی ليلا دويدن تا به کی 

چشم  بستن بر همه زيبايی طاووس هند    پای زشت او فقط از کينه ديدن تا به کی 

بهر بيداری اين  قوم  به  ظاهر  متقی          همچواصحاب کهف درغارخفتن تا به کی  

باجهانی سوز دل من در زمان بی کسی      همچو مولا درد خود با چاه گفتن تا به کی   

                                                                                            ( ميفروش )
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٤/۱/۱٦

سلام

چشم اميدم به ياری شما گراميان است . اميدوارم از کمک به اين حقير دريغ نکنيد .