نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٤/٥/۳٠

 

     شبی باژاله چشمم نهانی صد سخن گفتم

                                       زاحوال دل خود خاطرات شاد و غم گفتم

    بدو گفتم که غلطان شوگل گونه بشوی از غم

                                       سخنها در شب ظلمت به آن ماه ختن گفتم

  هنوز اندک زمانی در شب تيره سخن می رفت

                                      که نرگس  بيخبر آمد منش خير قدم  گفتم  

  همی گفتا که ای ژاله ببار خون از غم اين دل

                                  که اين مرحمی خواهد منش از بيش و کم گفتم 

  نشسته درکناری  و سراپا گوش  گشتم من

                                  به بحث ژاله ونرگس ،هر ازگاهی سحن گفتم

   چو نرگس احمری گشت و خروشان ژاله شد از خون

                                   منم از بيقراری  بر وفايش  صد سحن  گفتم

  چونرگس دل زدستش رفت وژاله خون جگر گرديد

                                   ببردم  داد بر دادار و نفرين  بر قلم  گفتم

خدايا  باشد  امشب را  سحر گردد به  بهروزی ؟

                               دو صد دشنام برخودهم، برآن شام وسخن گفتم

 

                                                                      « ميفروش» 

   
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٤/٥/۱٦

 

چندی است گشتم بی نصيب من ازسخا وازوفا        ميلی ندارم از تو وميلم به تو شد جانفزا

لطف وکرم کم کرده ای شايد نبودم لايق اش          از جود خود طرفی ببند زيرا شدم من مبتلا

عين نيازم ، جود تو . من عبدم  و معبود تو           من ژنده پوشی سرخوشم جامی نداری بهرما

چون سائلی درمانده ام،درپيچ ودرخم مانده ام         گم گشتم اندرراه راه تو، بانورخودراهم نما

از روی گل شرمنده ام ، درکار داورمانده ام         گل هم خجل شد تا که ديد رخساره شهلای ما

چون بلبلی ازحجرگل سوزم من ازسودای گل         با من بگو ای نازنين ازما چرا گشتی جدا

                                                                                    ( ميفروش )
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٤/٥/٥

 

 

                

         ميلاد کوثر مبارک

     

        زادروز تولد ام ابيها ، صديقه کبری ، فاطمه زهرا (س)

        به همه شيعيان وشيفتگان اهل بيت مبارک باد

 

        بچه ها امروز تولد مادرم{حضرت فاطمه (س) } هست 

        همتون دعوت هستيد ، بيائيد، قول ميدم خوش بگذره 

                           

                                                        (ميفروش )