نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٦/٥/٢۱

                         سپند آریـد که آمد خـواهر ما                    قدم رنجه نمود او بر سر ما

                    صفای میسرا اکمل شد اکنون                   به یُـمن دُختِ ؛لیلا خواهرما 

                                                                                     میفروش
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٦/٥/۸
علی ای همای رحمت