نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٧/۱٠/٢٥

  غزه در خون غوطه ور شد پـس مسـلمانی چه شد!؟

                                            طفل غزه بی پـدر شد پس مسـلمانی چـه شد!؟

            طفل غزه غرق خون شـد ، مام دین نک لاله گون شـد

                                         ‏‹ کوفیان› باز هم خیانت ! پس مسلمانی چه شد!؟

            جنـگ حق و بـاطل اسـت ایـن ، ای عـزیــزان بنـگرید!

                                         بیست روز اینک فزون شد پس مسلمانی چه شد!؟

           سازمانهای جهانی ،با شعار آرمانی!خفته گان جاودانی 

                                          گر تو بنشینی مسلمان ! پس مسلمان چه شد !؟ 

 

           *کوفیان =اعراب

                                                                                                 ‹ میفروش ›
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٧/۱٠/٩

 

گلهای این بستان چرا اینگونه پر پر گشته اند

                                       این سرو قامت قامتان بی پا و بی سر گشته اند

این بلبلان نازنین از او چه دیدند کاین چنین

                                      بـر خاک خفتند ، میهمان بر خـوان داور گشتـه انـد

در روز  عـاشــورا و  در دشت بلا ، کرب و بلا

                                       بـا خون وضـو کردند شفیع روز محشـر گشتـه اند

شیرین تر از شهد عسل نوشیده اند این قمریان

                                     ‹‹چون››!طفل شش ماهه که با حبیب برابرگشته اند

در جمع عشـاقـان او ، شـب تـا سـحر در گفتگو

                                        فـردا به دشـت کـربلا در خـون شنــاور گشتـه اند 

   *    چون = چگونه

                                                                                        ( میفروش )

 
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٧/۱٠/٢

 

 شب یلدا پرشین ،جشنی بر پا کرده بود

                                                یک مدیر از جمع خوبان از سرش وا کرده بود

  بوترابی آن مدیر  پر فراز  و کم نشیب

                                                  جای دیگر  بهر خدمت  او  مهیا  کرده بود

یک مدیر از جمع همکارن خوب پرشین

                                                 تکیه بر میز  ریاست بهر  فردا  کرده بود

 آمده  پولادزاده ، با صلابت با اراده

                                          پرشین گم کرده اش را تازه پیدا  کرده بود

 دارم امید فراوان ، با تلاش این عزیزان

                                        کم شود آن مشکلاتی که کمر ،تا کرده بود

 

                                                                                       میفروش