نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٧/۱٢/٢٤

    باز کن پنجره را

    بنگر منظره را

    بلبل بر شاخسار می خواند

    بوی سکر آور بهار می آید

     بوی رویش ، بوی پویش ، بوی نم

      شمیم گیسوی یار می آید

      دلهای بیقرار ! مژده !!

       بهار با وقار می آید

        دوباره گل ، دوباره سبزه و نوروز

        به کوه و دشت و دمن گل عزار می آید

        نسیم خوش ز جانب خاور ؛ گه باختر

         برای تسکین دلِ بیمار می آید

          غنیمت دان شقایق را ، گل همیشه عاشق را

          که شاید هدیه خوشبو

          ز سوی یار می آید !

                                                           « میفروش »
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٧/۱٢/۱٢

شکوفایی گلها در گلستان

 شمیم گل میان باغ و بستان

 سرود شاد بلبل با هزاران

 دهد پندی مرا ، هان ای عزیزان !!!

  که طی شد فصل زیبای زمستان

  بود در پشت در  اینک بهاران

  بهاری  باش و نو شو ، نازنینم

  کدورت را رها کن- محبت را صدا کن -

   صفای روی مه رویان و ساقی

   وفایی بر غریب و آشنا کن

                           « میفروش »