نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٧/٦/٢٦

 

   روز میلاد حسن  (ع) آن ماه تـابـان آمده

                                        دومین شمس الشموس در ماه قرآن آمده

     مـاه مهـمانـی و ماه بـخشـش پـروردگار

                                 سبط پیغمبر(ص) حسن(ع)با خلق واحسان‎‏ آمده

   دامن زهرای اطهرگل ستان شد زین حضور

                                      بـر جـمیع کائـنات ، نـک فـخر امـکان  آمده‏‍

                                                                        میفروش

 
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸٧/٦/۱۱

 

 

  مژده ای یاران که ماه برکت و جود آمده

                                     ماه پر فیض خدای حی و محمود آمده

  پرده بردارید آه ای روزه داران از دو چشم

                                      حق برای دیدن این عبد خشنود آمده

  بلبلان آواز خوانان قمریان بربط زنان

                                        گوئیا از آسمان آواز داوود آمده