نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸۸/٢/۱٦

                   

 

   عارفی خواهم که پندی از می و ساغر دهد

                                        شاهدی خواهم شرابی از می کوثر دهد

   همدمی خواهم که از گردش این لیل النهار

                                        یک دو جامم از شراب کهنه ی احمر دهد

   مه رخی  زیبا سخن  باشد مرا نک  آرزو

                                          تا مرا پندی از آن  دیباچه و دفتر دهد

   سالکی خواهم که در این راه پر رنج خطر

                                       رهبرم باشد مرا درسی از این مجمر دهد

   شافعی خواهم که در روز حساب واپسین

                                       دست من را از کرم در دست آن حیدر دهد

                                                                             « میفروش »
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸۸/٢/٢

 

          چشمای من یه چشمه ی زلاله

           وقتی که نیستی خیلی گریه داره

 

            نبودنت برام یه دنیا درده

            بودن تو برام شادی میاره

 

             وقتی نبودی با خودم می گفتم

             خدا چرا هیچ کی رو خلق نکرده

 

             عاشق و تنها می مونم شب و روز

              ببین که عشق ات با دلم چه کرده

 

               نبــودنت هــزار تـا درد‍ ِ بــرام

               رنگ چشامو تو ببین چه زرده

 

                « عاشقم و خدا خدا می کنم »

                « تو گریه هام تو رو صدا می کنم»

                                                میفروش