نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸۸/٤/۳۱

 

حمایت  می کنیم از بو ترابی

                         همان مرد ِ شریف  و  انقلابی

به خوبی شهر است در جمع یاران

                        مشوق باشد او  از  بهر  شادی

از آن خواهر که نامش پور ِ پولاد

                               زبانم قاصر است فریاد !فریاد!

شریف است و نجیب و باوقار است

                                به مام او بگویم  دستمریزاد !

                                                        (میفروش)
نویسنده: سید علی دریاباری - ۱۳۸۸/٤/٢۸

  

 مرا تهدید کردند جمع یاران

   به روزش می کنم با چنگ و دندان

   اگرچه خورده  کفگیر بر ته دیگ

   گنه از من بُوَد ! نه بر عزیزان

   تعهد کرده ام تا که ، نویسم

   اگر چه مشغله گشته فراوان

   به روی چشم عزیزان ! می نویسم

   چگامه ای کنون از وضع ایران

   به من مهلت دهید کوته زمانی 

   بیایم دست پر با شعر ایران 

                                                                   « میفروش »‌