کعبه دل
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/۸  

 

        حاجيه خانم ليلای گرامی

        پوشيدن لباس احرام ، طواف خانه دوست ، زيارت حريم سبز نبوی وائمه 

        مقبول درگاه حق باد. مقدمتان که مصفا به صفای کعبه ، منور به نورمدينه 

         ومعطر به عطر زمزم می باشد را گرامی می داريم .  

                                                                        ازطرف : فعالان ميسرا


کلمات کلیدی: