دربند
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٤  

 

سلام  زیبـای خوش قـد و قواره

سلام ای نـازنیـن ، ای ماه پاره

سلام بر آن دو چشمان فسونگر

مرا کرده فسون ، آن دو ستاره

سلام بر گیسوان چون کمندت

که دربنــدم ، نـدارم راه چــاره

 


کلمات کلیدی: دربند ،گیسو ،ماه ،چشم