پنجره
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٦  

 

 

پنجره ای رو به خــدا وا میشه             درد منم یـه روز مـداوا میـشه

دیروز و امروز اگه درد میکشم              وعده ی ما امروز و فردا میشه

قامت من گر چه شده خمیده             سروسهی هم یه روزی تامیشه

صورت رنگ پریده و زرد من                مثل یـه غنچه یـه روزی وا میشه

شاهدی از غیب ،میاد ومیگه             قفل های بسته یه روزی وامیشه

بر عاشقان این جهان بشارت            عیسی نفس ،روزی هویدامیشه

میشکنه هرچه کینه و نفاق رو          صـلح و صفـا دوبـاره بر پــا میشه

محبت و صــداقـت و عـاطـفه               سـرلـوحه ی تمـوم کارا میشه

 

                                       انشاءالله


کلمات کلیدی: پنجره ،خدا ،سرو ،صفا