نياز
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٥/۱٦  

 

چندی است گشتم بی نصيب من ازسخا وازوفا        ميلی ندارم از تو وميلم به تو شد جانفزا

لطف وکرم کم کرده ای شايد نبودم لايق اش          از جود خود طرفی ببند زيرا شدم من مبتلا

عين نيازم ، جود تو . من عبدم  و معبود تو           من ژنده پوشی سرخوشم جامی نداری بهرما

چون سائلی درمانده ام،درپيچ ودرخم مانده ام         گم گشتم اندرراه راه تو، بانورخودراهم نما

از روی گل شرمنده ام ، درکار داورمانده ام         گل هم خجل شد تا که ديد رخساره شهلای ما

چون بلبلی ازحجرگل سوزم من ازسودای گل         با من بگو ای نازنين ازما چرا گشتی جدا

                                                                                    ( ميفروش )


کلمات کلیدی: