هوالحق
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱٧  

لب گزيدن تا به کی بيچاره ديدن تا به کی     همچو مجنون از پی ليلا دويدن تا به کی 

چشم  بستن بر همه زيبايی طاووس هند    پای زشت او فقط از کينه ديدن تا به کی 

بهر بيداری اين  قوم  به  ظاهر  متقی          همچواصحاب کهف درغارخفتن تا به کی  

باجهانی سوز دل من در زمان بی کسی      همچو مولا درد خود با چاه گفتن تا به کی   

                                                                                            ( ميفروش )


کلمات کلیدی: