شراب اربعين
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٥  

 

   صبح شد خيز و از آن خمخانه اندرخروش

                                       يک دو جامی به من آورکه کنيم باهم نوش

    زان شرابی  که  بسوزاند مرا سر تا به پا

                                        تا مرادم  را دهد آن ساقی  پشمينه پوش

    جرعه ای ازآن شراب اربعين ريزم به جام

                                      تا برد ازسرمراهم عقل ودين هم فکر وهوش

                                                                                ميفروش


کلمات کلیدی: