سفينه النجات
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱٧  

 

             بازاين چه شورش است که در خلق عالم است

                                                 باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

                      

      شهادت سيد و سالار شهيدان حسين ابن علی (ع ) برشيعيان وعدالتخواهان جهان 

                                               تسليت باد                          

 


کلمات کلیدی: