عشق
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱  

 

     برلب دريا نشستن

                    زورق بشکسته ديدن

                               نغمه شيرين سرودن

                                         قصه يوسف شنيدن

                                 همچو پروانه پريدن 

                            بر سر کوی تو رفتن 

                  شمع سوزان هدايت 

          چشم بستن ها ، نديدن 

              گم شدن در خود سراسر

                      غير او هرگز نديدن 

                                عقده های گهنه خود 

                                        پيش نامحرم گشودن           

                              روز و شب را بهر آن مه

                       پلکها از هم گشودن

              رفتن و با کوهی از غم

     منزل ليلی رسيدن

           از صفا تا مروه را از

                 عشق او با سر دويدن

                             کعبه آمال خود را

                                        با دو چشم سر نديدن

                                              لحظه های اضطراب

                                     ديگران را هم چشيدن

                            گاه گاهی از محبت 

                 ترک ميل خود نمودن

         با بصرهای حقيقت

                  ساغر بشکسته ديدن

                           با دل پر خون ليکن

                                  آنچه را که هست ، ديدن

                    لذتی دارد خدايا                       گريه عاشق شنيدن

                                                                    

                                                                         ميفروش

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی: