بهاران خجسته باد
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٢۱  

 

   

        شد بهار و موسم  گلهای  زيبای  بهشت                                               

                                            درعجب ماندم چه خواهد کرد با من سرنوشت

      فصل برف و موسم سرما شتابان رفت ورفت

                                             من ندانستم که اين عمر گرامی چون بهشت  (۱)

      بلبل  از بوی  گلی در رقص  آمد  حاليا

                                         رقص بلبل  را در اين دفتر چه کس خواهد نوشت

                       

                                                                                ( ميفروش ) 

      (۱) چون بهشت = چگونه از دست رفت

 

 

 


کلمات کلیدی: