سفر
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٩  

 

    دوست دارم

                 رخت بربندم بکوی دوست پروانه وار  و

                 درقفس بگذارم اين گنجينه راديوانه وار و

                 بشکنم اين سينه بی کينه و زار و نزار و

                 با دل پر خون ازخسرو بگريم  بی قرار و

                سخت  گريم  همچو مجنون  در ديار      و

              همچوفرهاد می کنم يک بيستون ازبهر يار  و

               ای فلک رحمی نما توبرمن مسکين و زار و

                من رسان  بر دلبر  نيکو خصال    و

               دست در دستش بگيرم بی مجال     و

                وانگه ازاين عالم فانی

                                     رخت بر بندم به سوی آن ديار

                                                               آن ديار   و

                                                               آن ديار.

                                                                            ميفروش   


کلمات کلیدی: