سوز دل
ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٢٧  

                          درد خواهم تا مداوايش کنم

                         سينه ای خواهم که مأوايش کنم 

                         ديده ای دارم چواحمرغرق خون

                        خون فشان است ديده از سر درون

                         عشق خواهم تانثارش جان کنم   

                        جان ناقابل فدای آن کنم

                        مهر خواهم تا مرا مهمان کند

                        قلب مجروح مرا درمان کند

                       دلبری خواهم چو ليلی دلربا

                       عقل رادرعشق اومجنون کنم   

                       عطرخواهم تاکه خودخوشبوکنم

                       آنچه را کو خواهدم من او کنم                      

                       شور خواهم تا مرا شيدا کند

                      گم شدم درخود،مرا پيدا کند

                                                               ( ميفروش )


کلمات کلیدی: