محبت
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۱٦  

  جز محبت از توای افسونگر زيبا خصال

                                می نشايد ،چون سراسرمهر باشی و کمال   

  واله و شيدا شدم ، دربند گشتم از چه رو ؟

                                   از نگاه  نافذ  و از برق چشم بی مثال 

   در رسای چشم آن زيبا رخ و ماه ختن 

                                   بايدم توصيف  کردن  چشمه آب زلال 

   يک سخن بايد مرا تا حق مطلب را ادا

                               مه وش و مه پاره و مه روی چون ماه هلال

 

                                                                  ميفروش                             


کلمات کلیدی: