راز گل
ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٢٤  

           راز گل را بلبل شیدا بخواند خوش صدا

                                                     زاغ بیچاره چه داند این چه سوز است و نوا

          پر زند از آشیان بر روی شاخ  گل وزو

                                                    پرده  بردارد ز عشــــــــق  و رازهای جانفزا

         کار این دلدادگی و عشوه هم شد کار او

                                                  جهد بنماید همی بلبل که  شد از گل جـــــــــــدا

        واله وافسون گشت و عاقبت هم نامـــراد

                                                    یا کند ترک جهان و یا شود او مبتـــــــــــــلا

                                                                                           میفروش


کلمات کلیدی: