ماه رمضان
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٧/۱٠  

   حسب الامرجودی خانوم

    مژده ای  یاران  که  ماه  برکت  و جود آمده

                                           ماه پرفیض خدای حی  و محمود آمده

    پرده بردارید آه ای روزه داران ازدوچشم  

                                          حق برای  دیدن  این عبد خشنود آمده

    بلبلا ن آواز خوانـــان قمریــان بربط  زنــان 

                                             گوئــیا از آسـمـان آواز داود آمــــده  

                                              

                                                                    ( میفروش )  


کلمات کلیدی: