انديشه
ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱٤  

       خدایا آنچه گفت اکنون شیدا                         بود راز درون  سینه  ما

      زبان ما چو بوده الکن وگنگ                       شده او مظهر اندیشه ما

       خدایا  پاکی  انسان  کجا شد                        که اوافسونگر وانسان نما شد

      خدایا این قلم روزی قسم شد                         کنون ابزار دست اهرمن شد

      خدایا آدمی از بهر روزی                             ددان را می کند مهمان نوازی

                                                                                 

                                                                                میفروش


کلمات کلیدی: