ياد ياران
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٢٤  

   یاد یاران کرده ام دیده گریان کرده ام

                                       یادی از ایرانکلیک آن جمع خوبان کرده ام

   هم نمودم  یاد  بر ایرانیهای پهلوان

                                     یادی از داگفیش و آن سیمای خندان کرده ام

   یادی از حنا و سوگل  دوستان  باوفا

                                     یادی از مریم گلی مرغ خوش الحان کرده ام

   باشدم آبجی  مه گل  سمیرای بی زبان

                                      چونکه  آمد  نام  او  یاد  گلستان  کرده ام

   دیوونه  نازنین  و عمقزی  مه جبین

                                      هم زیاهو و کمال ، حامی وعرفان کرده ام

   یاد کردم من گهی از طاهر بی جامگان

                                       یادی از  پارسا و جودی غزلخوان کرده ام

   با سعید  بی غم و با ارشیا و سونیا 

                                               حال یادی هم از آن  لیلای گریـــان کرده ام

    با دو چشم اشکبار از دوری ماه شبم

                                      یادی از میثاق و، آن عهد و پیمان کرده ام

   استاتیرای منی ، چون سایه مهسای منی

                                        گوشه چشمی به رامین فخر ایران کرده ام

   شعری از شیدای گل خواندم زموجی عاطفه

                                          یادی هم از عبدلی آن مرد افغان کرده ام

   گر ز پویا و ز هومن  گشته ام بیدادگر من

                                            در بهار سهیل  را ستاره باران کرده ام

   کا ، گ ، ب  را در حبابی دیدم و بمب اتم

                                         همچو ابلیس ناتالی  را رام شیطان کرده ام

   گر که  سالی آیدم  چوبین  بابالنگ دراز

                                       همچو شاهین آتیلا را مست و حیران کرده ام

   محسن و افشین و نیما را چو دیدم در پگاه

                                         کاوه و سینا  و  نینا را گل افشان  کرده ام  

   در فراق جاستین روزم شده چون شام تار

                                            کیومن  فرزانه را مجنون دوران کرده ام

   آلاله شعری ناتمام ، هلن در این گیتی بمان

                                           شنون آشفته را سر در گریبان کرده ام

   از ملی و مهرگان دیگر چه گیرم من نشان

                                        یادی از محراب وهم شهباز ایران کرده ام 

   از سپهر و المیرا ، آباندخت  و رز سیاه

                                        یادی از لوتوس و آن علای پنهان کرده ام

                        بعد از تمام دوستان  از صدقه نامشان

                 خود یادی هم از میفروش درجمع مستان کرده ام

                                                                            (میفروش )


کلمات کلیدی: