بقيع
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٤/۱۸  

   امشب مراشوری به سر؛ازفاطمه(س)فخربشر

                                            از قرة العین رسول ؛ از شافع  یوم الثمر

   خود دیده گریانم علی از فرغت  دخت  نبی

                                             دارم  تمنا  مهربان ؛ با ناله و با چشم تر

   نایب شوی ما را گهی ؛ اطراف  گلزار بقیع

                                             شاید بگیرد این دلم ؛ تسکین یک بار دگر

                                                                               میفروش 


کلمات کلیدی: