ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٤  

   مرغ دلم گشت منادی سر کوی تو

                                     غرق تمنای تو و نرگس جادوی تو

   مهر تو چون در دل من شد فزون

                                     تیره شد ایام چو آن طره گیسوی تو

  گر بنمایی نظری از سرلطف وکرم

                                    سعی و صفایی بکنم بر خم ابروی تو

                                                               ( میفروش )


کلمات کلیدی: