مست
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/٢٥  

من مست وهم ديوانه ام                 من با جهان بيگانه ام

مستان مستم گفته اند                   باده پرستم گفته اند

مستيم از انگورنيست                     ازآن شراب شورنيست

ازآن دوچشم هور نيست                 من مست آن پيمانه ام

مينای من بشکسته است               می در کف ميخانه است

چشم تو  بر ميخانه و                      من غرق آن ميخانه ام

می از ازل چون بامن است               من خودميم می از من است 

گر می توخواهی ای خمور               من باده و پيمانه ام 

من چون نشان الهم                       منصور و هم روح الهم 

من لاف اله می زنم                       من آيه بسم الهم    

 

                               ( ميفروش 

                                 


کلمات کلیدی: