تمنای وصال
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱٤  

 شوق تمنای وصال زان یار در سر داشتم

                                     آنچه که در سر داشتم ؛ از شوق دلبر داشتم

 دلبر مرا منع ام نمود از دیدن رخساره اش

                                     لیکن که بر ماه رخ اش ؛ آنی نظر بر داشتم

چون دورگشتم زو؛شدم ؛تنهاوبی کس درجهان

                                     کم شد مرا سو از دو چشم تا که نظربرداشتم

بنمود مرا او شمه ای از قدرت  افسون  خود

                                    خواندم کزاو افسانه ای؛ زانها که از برداشتم

یارم توای ؛زارم توای؛شمع شب تارم توایی

                                    گر لغزشی دیدی زمن ؛ عشق تو در سر داشتم

                                                                        میفروش


کلمات کلیدی: