غزه
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٥  

  غزه در خون غوطه ور شد پـس مسـلمانی چه شد!؟

                                            طفل غزه بی پـدر شد پس مسـلمانی چـه شد!؟

            طفل غزه غرق خون شـد ، مام دین نک لاله گون شـد

                                         ‏‹ کوفیان› باز هم خیانت ! پس مسلمانی چه شد!؟

            جنـگ حق و بـاطل اسـت ایـن ، ای عـزیــزان بنـگرید!

                                         بیست روز اینک فزون شد پس مسلمانی چه شد!؟

           سازمانهای جهانی ،با شعار آرمانی!خفته گان جاودانی 

                                          گر تو بنشینی مسلمان ! پس مسلمان چه شد !؟ 

 

           *کوفیان =اعراب

                                                                                                 ‹ میفروش ›


کلمات کلیدی: