شراب تلخ
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٧  

 

 

بسان ابر گريانم ،چو شمعی من فروزانم      اگرچه خودهمی سوزم،به جمعی پرتوافشانم

ز حال خود پريشانم ، ز خمخانه گريزانم      اگر چه خصم  رندانم ، به  ميخانه  شتابانم

قسم بر پير ميخانه ، برآن پيران آن خانه       که پيمان نشکنم گرچه شکستم جام و پيمانه 

قسم برشاهد وباقی، قسم برساغروساقی        قسم برجام و بر جانان گريزانم ازاين خانه

                           شراب تلخ در کامم بريزيد ای پری رويان

                           که امشب سخت دلگيرم به جان پير ميخانه

                                                                                     ( ميفروش )

    


کلمات کلیدی: