ياد ياران
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٢٤  

 

ياد ياران کرده ام ديده گريان کرده ام           يادی ازايران کليک آن جمع نيکان کرده ام

هم نمودم  ياد بر ايرانيهای  پهلوون             يادی ازداگفيش وآن سيمای خندان کرده ام

يادی  ازحنا و سوگل دوستان  باوفا             يادی ازمريم گلی مرغ خوش الحان کرده ام

باشدم آبجی مه گل سميرای بی زبان            چون که آمد نام او ياد گلستان  کرده ام

ديوونه نازنين و عمقزی  مه جبين               هم ز ياهو کمال حامی و عرفان کرده ام

ياد کردم من گهی ازطاهر بی جامگان           يادی ازپارسا و جودی غزلخوان کرده ام

با سعيد بی غم و با ارشيا و سونيا                حال يادی هم از آن ليلای گريان کرده ام

با دو چشم اشکبار ازدوری ماه شبم             يادی ازميثاق وهم آن عهدوپيمان کرده ام

استاتيرای منی ، سميه ، مهسای منی            گوشهً چشمی به رامين فخرايران کرده ام

شعری ازشيدای گل خواندم زموجی عاطفه      يادی هم از عبدلی آن مرد افغان کرده ام

گر ز پويا و ز هومن گشته ام بيدادگرمن          دربهارسهيل را ستاره باران کرده ام

کا،گ ، ب ،را درحبابی ديدم وبمب اتم          همچوابليس ناتالی را رام شيطان کرده ام

گر که سالی آيدم  چوبين بابالنگ دراز          همچوشاهين آتيلا را مست وحيران کرده ام

محسن وافشين ونيما را چو ديدم درپگاه            کاوه وسينا و نينا را گل افشان کرده ام

درفراق جاستين روزم شده چون شام تار         کيومن فرزانه را مجنون دوران کرده ام

آلاله شعری ناتمام ،هلن تو با  گيتی بمان           شنون آشفته را سر در گريبان کرده ام

ازملی و مهرگان ديگر چه گيرم من نشان        يادی ازمحراب وهم شهباز ايران کرده ام

از سپهر و اصيلا، آباندخت و  رز سياه           يادی ازلوتوس و آن علای پنهان کرده ام

                                  بعدازتمام دوستان ازصدقه نامشان                              

                         خود يادی هم از ميفروش در جمع مستان کرده ام

 


کلمات کلیدی: