آلن پو
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٢  

  ز داستـانهـای کوته یـاد کردیـم                ‹‹ آلن پو ››را ز دل فریاد کردیم

 همی گفتیم از چخوف و بوریس                 گهی از آل احمـد یـاد کردیـم

 ز بـوف کـــور گفتیـم و ز صـادق               جمال زاده ، همان انسان لایق

همینگوی را کمی تشریح کردیم                  صمـد را انـدکی تنبیـه کـردیـم

ز سالینجر سخن رفت و آهنری                ز پـرویـزی و هـوشنگ گلشیری

نشستی بود صمیمی با عزیزان               به من آموخت فنون نقد داستان

 سپاس بر بـانیـان این همایش                 که دارم خواسته ای،البته خواهش

 کـه استمرار یـابد، یــاد یـاران               خصـوصـا” بـهر فـرزنـدان ایـــران ‎

                                                                           میفروش         


کلمات کلیدی: آلن پو ،داستانهای کوتاه