دیگ
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢۸  

  

 مرا تهدید کردند جمع یاران

   به روزش می کنم با چنگ و دندان

   اگرچه خورده  کفگیر بر ته دیگ

   گنه از من بُوَد ! نه بر عزیزان

   تعهد کرده ام تا که ، نویسم

   اگر چه مشغله گشته فراوان

   به روی چشم عزیزان ! می نویسم

   چگامه ای کنون از وضع ایران

   به من مهلت دهید کوته زمانی 

   بیایم دست پر با شعر ایران 

                                                                   « میفروش »‌


کلمات کلیدی: دیگ ،کفگیر ،ایران