شراباّ طهورا ‌
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٩  

 

    عقلـم چـو گشت کامـل از فـرط بـاده نـوشی

    غم از کفم رها شد ! تا کی پــرده پوشی !؟

 

   مائیم و جرعه ای می ، بی ناز و بی تکلّـــف

   گـر مشتری تو باشی ، فخر است میفروشی

 

                                                  ( میفروش )