شقایق
ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٤  

    باز کن پنجره را

    بنگر منظره را

    بلبل بر شاخسار می خواند

    بوی سکر آور بهار می آید

     بوی رویش ، بوی پویش ، بوی نم

      شمیم گیسوی یار می آید

      دلهای بیقرار ! مژده !!

       بهار با وقار می آید

        دوباره گل ، دوباره سبزه و نوروز

        به کوه و دشت و دمن گل عزار می آید

        نسیم خوش ز جانب خاور ؛ گه باختر

         برای تسکین دلِ بیمار می آید

          غنیمت دان شقایق را ، گل همیشه عاشق را

          که شاید هدیه خوشبو

          ز سوی یار می آید !

                                                           « میفروش »


کلمات کلیدی: بیقرار ،شقایق ،بلبل ،عطر گیسو
بهاری باش
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱٢  

شکوفایی گلها در گلستان

 شمیم گل میان باغ و بستان

 سرود شاد بلبل با هزاران

 دهد پندی مرا ، هان ای عزیزان !!!

  که طی شد فصل زیبای زمستان

  بود در پشت در  اینک بهاران

  بهاری  باش و نو شو ، نازنینم

  کدورت را رها کن- محبت را صدا کن -

   صفای روی مه رویان و ساقی

   وفایی بر غریب و آشنا کن

                           « میفروش »


کلمات کلیدی: بلبل ،مه رویان ،بهاری ،هزاران
سائل
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٥  

   چندی است کردی بی نصیب جود وسخا راتو زما

                                                   میلی ندارم از تو و میلم به تو شد جانفزا

   لطف و کرم کم کـرده ای شـاید نبـودم لایق اش

                                                  از جود خود طرفی ببند زیرا شدم من مبتلا

   عیـن نیـازم جود ، تـو مـن عبـدم و معـبود تــو

                                             من ژنده پوشی سرخوشم جامی نداری بهرما

   چون سائلی درمانده ام ،در پیچ و در خم مانده ام

                                               گم گشـتم اندر راه تـو ، با نور خود راهـم نما

   از روی گل شرمنده ام ،درکار داور مانده ام

                                            گل هم خجل شد تا که دید سیمای خوب یار ما

  چون بلبلی از حجر گل ،سوزم من از سودای گل

                                            بـا مـن بگـو ای نازنیـن ، از مـا چرا گشتی جـدا

   من بلبلی افسرده ام ، کز حجر گل پژمرده ام

                                             ای باغـبان طرفی ببنـد ، بـر غنچه های باغ ما

   شایدخطایی کرده ام ،بر خود جفایی کرده ام

                                           بخشش طلب کردم ز تـو ، یارب ببخشا جرم ما

 

                                                                                               ‹ میفروش › 


کلمات کلیدی: سائل ،جود ،بلبل