قلب یخی
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥  

قلب من سردی از این اوضاع  تب دار از چه رو !؟

با زبان الکنم زین ماجرا دارم بسی من گفتگو !

گر بگویم آنچه در سینه ، مرا زندان گرفت

یا بریزم جرعه ای زین می که دارم در سبو

آنچنان مستت کند کز دیده خون باری ز غم

زین سبب مهرسکوت برلب زدم زین های وهو

                                           « میفروش ‌»


کلمات کلیدی: قلب یخی ،تب دار ،صبو