ساغر
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱٦  

                   

 

   عارفی خواهم که پندی از می و ساغر دهد

                                        شاهدی خواهم شرابی از می کوثر دهد

   همدمی خواهم که از گردش این لیل النهار

                                        یک دو جامم از شراب کهنه ی احمر دهد

   مه رخی  زیبا سخن  باشد مرا نک  آرزو

                                          تا مرا پندی از آن  دیباچه و دفتر دهد

   سالکی خواهم که در این راه پر رنج خطر

                                       رهبرم باشد مرا درسی از این مجمر دهد

   شافعی خواهم که در روز حساب واپسین

                                       دست من را از کرم در دست آن حیدر دهد

                                                                             « میفروش »


کلمات کلیدی: ساغر ،شاهد ،دفتر ،کوثر