کمند
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱۱  

 

   دو چشمانت بُود لعل و دو ابرو طاق بستان است

                                   دو خال ات دانه  و زلف ات کمند این گلستان است

   تو را چشمی چنین زیبا ، تو را قدی چنین رعنا

                                   مرا درخواب و در رویا ، وصال تو  نه  آسان است

   تو را خویی بسی نیکو ، تو را سیما  بدین  زیبا

                                  مرا صد آه و صد افغان ،ازاین دوری وهجران است

   تو خوشبو چون گل مریم،تو زیبا چون گل نرگس

                                       منم آن بلبل تنها ، که در وصف تو حیران است

 

                                                                                 میفروش 


کلمات کلیدی: کمند ،زلف ،خال ،لعل