نیکو خردمند
ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱۱  

 

  من با صنما ، بهنام عزیز

   آزاده و آن ساسان لذیذ

  گشتیم چوسفیربهرپرشین

  رفتیم به عیاد‌ت یه مریض

  نیکوی خردمند آن همه شور

  برتخت نزار کرده است عبور

   نک بهر خدا ،ای هم نفسان

  دستی به دعا ، در گاه خدا

  یارب ز سخا لطفی تو نما

  بیماری او را ده تو شفا

 

                (میفروش )

 


کلمات کلیدی: نیکو ،خردمند ،دعا ،شفا