نوروز
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٦  

 

 

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

                                 بــادت انــدر شهـریـاری بـرقــرار و بـر دوام

سال خــــرم فــال نیــکو مــال وافــــر حـــال خـوش

                                 اصـل ثــابت نسل بــاقی تخت عـالی بخت رام


کلمات کلیدی: نوروز ،سال نو