آغوش
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٢  

         مرا آواز زیبایی است در گوش

        که برد از من قرار و عقل و هم هوش

        نهیبم می زند امشب نگارم

        کزو سرخ است صورت تا بناگوش

        سخن ناگفته می خوانم ز چشمش

        مرادم را دهد ، گوید به من نوش !

         فنا گشتم ز بس شیدای اویم

         سخن بی پرده می گویم ، بده گوش 

         اگر امشب به خوابم آید آن مه

         « سحر گیرم خیالش را در آغوش » 

        

                                     « میفروش »


کلمات کلیدی: آغوش ،نوش ،هوش ،گوش