فریاد
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢٤  

 

   فقط اشکی و آهی ؛ در گلو بغضی و دیگر هیچ

   بسی فریاد دارم ؛آرزوی دیدن چاهی ودیگر هیچ

   فقط شب بود و تاریکی ، فقط من بودم و با من

   ندارم شاهدی جز او ، هواخواهی و دیگر هیچ

 

                                               « میفروش»

 


کلمات کلیدی: فریاد ،چاه ،اشگ