جفا ....
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٢٥  

 یار من .......

 


کلمات کلیدی: جفا ،چشم
دربند
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٤  

 

سلام  زیبـای خوش قـد و قواره

سلام ای نـازنیـن ، ای ماه پاره

سلام بر آن دو چشمان فسونگر

مرا کرده فسون ، آن دو ستاره

سلام بر گیسوان چون کمندت

که دربنــدم ، نـدارم راه چــاره

 


کلمات کلیدی: دربند ،گیسو ،ماه ،چشم
چشمه زلال
ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢  

 

          چشمای من یه چشمه ی زلاله

           وقتی که نیستی خیلی گریه داره

 

            نبودنت برام یه دنیا درده

            بودن تو برام شادی میاره

 

             وقتی نبودی با خودم می گفتم

             خدا چرا هیچ کی رو خلق نکرده

 

             عاشق و تنها می مونم شب و روز

              ببین که عشق ات با دلم چه کرده

 

               نبــودنت هــزار تـا درد‍ ِ بــرام

               رنگ چشامو تو ببین چه زرده

 

                « عاشقم و خدا خدا می کنم »

                « تو گریه هام تو رو صدا می کنم»

                                                میفروش


کلمات کلیدی: چشم ،چشمه ،زلال ،عاشق
گل ستان
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۳٠  

رفتم به سوی گل ستان تا که بگیرم رنگ وبو

                                     شویم دو چشمان ترم با جام شرب چشم او

از شیره جـانـش مرا گل میهمانم کـرده بـود

                                    وقتی که نوشیدم از آن گشتم خمار چشم او

لـب را گـشـودم از بــرای گفـتن اسـرار دل

                                    بر مـن نـهیب آمد ، چرا گفتی تو اسرار مگو !

خاموش گشتم تا شود گویا ، نطقم اینچنین

                                   گرچه نِیَم ملای روم،شمس است مرادر روبرو

 

                                                                         « میفروش »

 

 


کلمات کلیدی: چشم ،خمار ،گل ستان ،اسرار مگو