/ 13 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی

´´´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨* ´)*/*)*)*¨¨* /**)**¨

ABJI LILA

اون كبوتر پائيني منم كه دارم دنبالتون ميگردم

سلام و صد سلام و هزاران سلام و ميليونها سلام.... سلام وبلاگ......سلام جيكدونه [زبان] سلام فسقل بچه[چشمک] سلام اميرو[خجالت] سلام باداد و بيداد[چشمک] سلام جودي قشنگه[ماچ] سلام سميه قزي[ماچ] سلام به همتون سلام ...ددددددددددددد[گریه] واسه چي ميزنيد بابا سلام سلامتي مياره ........

ABJI LILA

ها يادم رفت بگم سلام شهباز خان[گل]

ABJI LILA

به مقام هشتم چي چي ميدن[سوال]

بچه

سلام به رویه ماهت مامانی عزیزه

امير حسين(يكي از دو نويسنده ي هستي هستا)

سلام و فراوان سلام. درود و فراوان درود. سلام بر ليلا خانم عزيز! سلام بر بچه جان. سلام بر يكي گل و گلاب! سلام بر دايي بيداد جون! سلام و ششصد سلام بر كل نخورده مستا![نیشخند][نیشخند] واقعا طرح سفره ي هفت سين ما عجيب مورد استقبال قرار گرفت! اصلا اينقدر استقبال شد كه ديگه قاتي كردم[نیشخند][نیشخند][نیشخند] (افعال معكوس) آقا عيدتون مبارك! من دوباره برم اين آخر سالي فكر كنم ببينم چطور مي شه از شنبه نرفت مدرسه![نیشخند][نیشخند][نیشخند]

ABJI LILA

سلام دوستانننننننن از كوچيك كه خودم باشم[نیشخند] تا بزرگ كه بيداد باشه[شوخی] ها چيه اميرو بوي عيدي به مشامت رسيده ما عزيز شديم[زبان] يكي و بچم انشاله كه خوب +خوب باشيد... اومدم بگم اگه خدا بخواد فردا صبح عازم مشهديم تا دوشنبه ... اگر بدي -حتمنا حقتون بوده- هر خوبي -از بس مهربونم- از ما ديديد بحلاليد[خجالت] .... اگه عمري باشه سه شنبه اومدم اداره خدمت ميرسم براي عرض تبريك- واي چه باكلاسم- در غير اينصورت پيشاپيش چهارشنبه سوريتون و عيدتون باهم مبارك و از دوستان گلم ميخوام در كنارسفره هفت سين مارو هم از دعاي خير بي نصيب نگذارن.... پيشاپيش اين [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] رو هم تقديم ميكنم به شما عزيزانم

شبنم

سلام تغیرات دادی.... من آپیدم منتظرت هستم

امير حسين(يكي از دو نويسنده ي هستي هستا)

سلام سلام! ليلا خانم عيد چيه بابا! شما هميشه عزيز بوديد ما از بس خجالتي بوديم نمي توانستيم ابراز كنيم![نیشخند][خجالت][خجالت] ايشالا سفر بي خطر باشه، زيارتتون هم قبول. ما رو هم بي نصيب نذاريد!‌ . دايي بيداد مگه چند سالته كه خاله ليلا مي گه بزرگتريني؟[سوال] مگه بيشتر از 18 سال سن داري؟[تعجب][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند] ليلا خانم دايي بيداد همش 18 سال و 700 - 800 ماه عمر كرده! هنوز جوونه![نیشخند] يكي و بچه هم كه مثل اينكه بدجور افتادن تو خونه تكوني و سبزه سبز كني و خريد عيد كني و ... حسابي سرشون شلوغه! آخييي[نیشخند] خوب ديگه. باز هم بيشتر از كپنم حرف زدم!‌ راستي من سركپن حرفم رو گم كردم! چيكار بايد بكنم ها؟[نیشخند]